Et miljø og en kirke i sterk vekst

Siden Sjømannskirken først startet arbeidet sitt i Torrevieja, har det norske miljøet vært i sterk vekst. I 1997 oppholdt rundt 3–4000 nordmenn seg i området i vinterhalvåret, i 2000 var tallet steget til rundt 8000 og i 2013 til mellom 10–15 000.

I løpet av de første fem årene etter at den nye sjømannskirken åpnet, var til sammen rundt 200 000 mennesker innom dørene. Og på grunn av den store pågangen har både arbeidsoppgavene og bemanningen ved sjømannskirken vokst til 10 medarbeidere per 2014. Området som betjenes er trekanten Almeria/Madrid/Alicante, og kirken fungerer både som et åndelig, sosialt og kulturelt senter for nordmenn i området. Gudstjenesten er nerven i arbeidet, men ellers byr sjømannskirken uken igjennom på et variert program som spenner fra fjellturer til treskjæring. Sjømannskirken har også et stort kor og eget blåseorkester. De mange i det norske miljøet som arbeider frivillig ved kirken bidrar til at kirken kan opprettholde et høyt aktivitetsnivå.

Fastboende pensjonister utgjør en stor del av brukergruppen, men kirken tar også imot konfirmanter og holder over femti vielser årlig. Samtidig retter sjømannskirken seg mot barnefamilier gjennom ulike tilbud. Blant annet har kirken vært del av samarbeidsprosjektet Familieveiviseren, som sjømannskirkene på Costa Blanca har drevet sammen med Blå Kors. Dette prosjektet jobber spesifikt med sosialsaker som involverer barn og unge, og har også fungert som helsestasjon for ungdommene i regionen. 

Del