Gaven fra Stockholm

Behovet for en sjømannskirke i Torrevieja var allerede godt dokumentert, men den økonomiske situasjonen som Sjømannskirken befant seg i tillot ikke bygging av en ny kirke. Det fantes ikke midler.

En noe overraskende løsning på problemet kom fra den norske sjømannskirken i Stockholm. Kronprinsesse Märthas kirke i Stockholm hadde på denne tiden svært god økonomi. Kirken var blitt gjeldsfri allerede i 1978 etter å ha mottatt en gave på 3.3 millioner kroner av H.M Kong Olav. Og da kirken igjen mottok en større testamentarisk gave i 1999, ville de gjerne gi noe tilbake. Det ble derfor bestemt at sjømannskirken i Stockholm skulle gi fem millioner svenske kroner til byggingen av kirke i Torrevieja. Finansene kom dermed på plass, og byggingen av en egen kirke kunne endelig begynne.

Del