Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 20/1900; nr. 9&10/1901; nr. 12/1913; nr. 3/1920
  • Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havner i 50 år 1864–1914, Festskrift utgitt av foreningens hovedstyre, A/S John Grieg Boktrykkeri, Bergen 1914
Del