Hjemlig hygge på leseværelset

De første lokalene Brekke innredet til leseværelse og kapell ble raskt for små, og i 1928 flyttet han derfor virksomheten til større fasiliteter i Calle Libertad. Og over 13 000 skandinaviske sjøfolk besøkte leseværelset dette året.

Sjømannskirken i Valencia ble godt besøkt også utover 1930-årene. Her følte de seg som hjemme, fortalte sjøfolk til Bud & Hilsen i 1936. Og den som kanskje mest av alle skapte hjemlig hygge ved leseværelset i Valencia var fru Hanny Elenora Uhr fra det norske miljøet i byen. Helt siden sjømannskirken åpnet i 1925 engasjerte fru Uhr seg som frivillig arbeider med stor omsorg for sjøfolkene:

«En stand som består av nesten bare store, snilde barn. De trenger et hjem og meget kjærlighet. For Guds ord er de meget mottagelige, og takknemmeligere tilhørere kan man ikke få. Nordens folk må ikke svikte sine farende sønner. De gjør en innsats så stor for land og folk, i lidelse og offer, at de skal ha sin takk. Gi dem takken ved å hjelpe til med å bygge kristne hjem – sjømannsmisjonsstasjoner. Og glem så ikke å føre dem i bønn inn for vår himmelske Far.»

(Bud & Hilsen nr. 6/1936)

Del