Kilder

Skrevet av Historikarverksemda

Kilder

  • Eldrid Ingebjørg Mageli: The relationship between Norway and Japan, 1905–2005. Oslo 2006
  • Skip og Kirke, nr. 4/1968; nr. 5/1968; nr. 4/1959
  • Sjømannskirkens årbøker 1967–1969, 1970–1972, 1973–1975
  • Danske Sømands- og Udlandskirker: «Sømandskirkens historie», desuk.dk [lesedato 23.06.2014]
Del