Skandinavisk samarbeid

Danmarks svar på Sjømannskirken – Dansk Sømandskirke i fremmede Havne –åpnet sin første sjømannskirke i Øst-Asia i Yokohama i 1963. Yokohama var på den tiden i ferd med å bli Japans nest største by, og havnene i området var under sterk utbygging. Området var helt klart et av de viktigste for skandinavisk skipsfart i Asia, og det manglet ikke på noe å henge fingrene i for personalet på den nye sjømannskirken. Den var godt besøkt av sjøfolk fra alle de tre skandinaviske landene. Det ble holdt gudstjeneste i kapellet hver søndagskveld, ellers samlet sjøfolkene seg på leseværelset [lenke til 1887] hvor det var et godt utvalg av så vel spill som lesestoff.

I 1967 var norske båter i klart flertall blant de skandinaviske anløpene i Yokohama-området. Av de 1270 skandinaviske skipene som kom til Yokohama og nabobyene Tokyo og Kawasaki det året, var 820 av dem norske. Dansk Sømandskirke i fremmede Havner sendte dermed en forespørsel til Sjømannskirken om organisasjonen ikke ville bidra i arbeidet med å betjene de mange nordmennene. Fra før av hadde sjømannskirken i Yokohama dansk prest og assistent, i tillegg til en svensk prest ansatt av Svenska Sjömannskyrkan.  Sjømannskirkens bidrag til det skandinaviske samarbeidet ble en husmorstilling [lenke til 1953]. Den norske husmoren innrettet seg i det skandinaviske miljøet på danskekirken, og norske sjømenn fikk dermed god betjening både på land og om bord. Både den danske og den svenske presten oppsøkte norske skip i området, og sjømannskirken hadde en godt samarbeid med Velferdens klubb i Yokohama – som også besøkte de norske skipene.

Yokohamaområdet hadde også en liten skandinavisk koloni, blant dem åtte norske familier.

Del