Hovedstyret

Sjømannskirkens hovedstyre ble valgt på generalforsamling 18. juni 2016.

Styrets medlemmer er valgt for perioden 2016-2018.

Jørn-Henning Theis (51), styreleder
Administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Marit Halvorsen Hougsnæs (56), nestleder
Direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Rigmor Aasrud (55)
Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Thorbjørn K. Laundal (46)
Markeds- og kommunikasjonsdirektør i strømselskapet LOS AS

Knut Harald Ulland (51)
Generalsekretær i ANSA

Idun Strøm Sefland (42)
Universitetslektor i praktisk teologi/praksisleder ved Det teologiske menighetsfakultet

Karl Johnny Hersvik (43)
Administrerende direktør i Det Norske Oljeselskap

Martin Alvsvåg (ansattes representant)
Prosjektleder i marked næringsliv

Pål Kristian Balstad (ansattes representant)
Sjømannsprest/daglig leder ved Sjømannskirken i København

Varamedlemmer i hovedstyret er: 

Helge Aarseth (69) (1. vara - Innkalles til alle hovedstyremøter)
Advokat i Larhammer Aarseth Advokatfirma AS

Idar Magne Holme (64)
Forstander/administrerende direktør ved Diakonhjemmet

Carl-Ove Fæster (50) 
Sogneprest i Borre

Kjersti Helland (ansattes representant)
Beredskapsrådgiver

Helen Engelstad Kvalem (ansattes representant)
Diakonal medarbeider ved Sjømannskirken i Singapore

Del