Hovedstyret

Sjømannskirkens hovedstyre ble valgt på generalforsamling 23. juni 2018.

SJØMANNSKIRKENS HOVEDSTYRE 2018-2020

En ekstraordinær generalforsamling i april 2020 vedtok å forlenge funksjonstiden til hovedstyret grunnet koronasituasjonen. De har besluttet å forlenge til ny generalforsamling avholdes i august 2021.

Jørn-Henning Theis (53), Bergen (styreleder)

Administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Stiftelse

Elisabeth Yrwing Guthus (55), Eidsberg

Prost i Østre Borgesyssel prosti, Borg bispedømme

Karl Johnny Hersvik (45), Bergen

CEO i Aker BP

Linn Grøtberg (39), Søgne

Leder, marked og kommunikasjon, Stiftelsen Miljøfyrtårn

Helge Aarseth (71), Molde.

Advokat/partner, Advokatfirmaet Larhammer Aarseth.

Jens-Petter Johnsen (69), Oslo

Tidligere Kirkerådsdirektør, Den norske kirke

Thorbjørn K. Laundal (48), Oslo

Head of Marketing & Communications, Energy, Management & Trading, Agder Energi

Margareth Glad (49), Stockholm (ansattes representant)

Sjømannsprest/daglig leder 

Pål Kristian Balstad (39), København (ansattes representant)

Sjømannsprest /daglig leder

VARAMEDLEMMER

Ellen Sæle Hansen (45), Røyken (1. vara. Innkalles til alle hovedstyremøter)

Kateket i Slemmestad og Nærsnes menighet

Astrid Holmsen Krogh (56), Ås

Kirkeverge i Bærum

Carl-Ove Fæster (52), Borre i Horten

Sogneprest

Martin Alvsvåg (53), Sarpsborg (ansattes representant)

Prosjektleder Næringsliv i Sjømannskirken

Annstein Lothe (62), Ålesund (ansattes representant)

Sjømannsprest offshore

Del