Bli medlem i Sjømannskirken!

Medlemsfordeler

Overnatting i New YorkOvernatting i DubaiOvernatting på Costa del Sol


Du får: 
- rabatt på overnatting på Sjømannskirken i New YorkDubaiog Costa del Sol
- tilsendt Sjømannskirkens magasin "HJEM" seks ganger i året (Digitalt medlem får tilsendt "Hjem" via e-post)
- medlemsbrev, SMS eller nyhetsbrev pr e-post (nyhetsbrev pr e-post gjelder digitalt medlem) 
- informasjon om turer og lokale arrangement
- mulighet til å engasjere deg i det frivillige arbeidet
- stemmerett ved valg i regionen der du bor (valg av regionstyre og delegat til generalforsamling)

Blir du medlem etter 1.oktober gjelder medlemskapet ut påfølgende år.

For å bli medlem, send sms: SK MEDLEM til 417 16 417

Eller fyll ut skjemaet og velg hva som passer ditt behov:

Del