Kirkerådet på TenerifeKirkerådet på Sjømannskirken på Tenerife 2017-2018

Sjømannskirken på Tenerife.
Leder i Kirkerådet er Bjørn Helge Hansen.

Kirkerådets medlemmer er:

Leder: Bjørn Helge Hansen Valgt for perioden 2017-2019

Medlemmer:

Målfrid Valdersnes, første periode går ut i 2018

Jan Erik Gulbrandsen, første periode går ut i 2018

Anne Lise T. Werner, første periode går ut i 2019

Torunn Dahl, første periode går ut i 2019

Repr. gen.kons. Torill Wulff, (velges av gen. konsulatet)

Ansattes repr.    Sissel E. Flaten, (velges av og blant de ansatte)

Sjømannspresten

Representantene oppnevnes av sjømannspresten, og sitter i to år av gangen. Representantene kan gjennoppnevnes 4 ganger, - altså totalt sitte 10 år i strekk

Del