Kirkerådet på TenerifeKirkerådet på Sjømannskirken på Tenerife 2017

Sjømannskirken på Tenerife har konstituert seg. Ny leder i Kirkerådet er Bjørn Helge Hansen.

Hansen etterfølger Åse Guren som desverre døde i august.

Kirkerådets medlemmer er:

Leder: Bjørn Helge Hansen Valgt for perioden 2017-2019

Medlemmer: Målfrid Valdersnes                Første periode går ut i 2018

Jan Erik Gulbrandsen             Første periode går ut i 2018

Anne Lise T. Werner             Første periode går ut i 2019

Torunn Dahl                           Første periode går ut i 2019

Repr. gen.kons. Torill Wulff                           (velges av gen. konsulatet)

Ansattes repr.    Sissel E. Flaten                      (velges av og blant de ansatte)

Sjømannsprest:  Åge Løsnesløkken

Representantene oppnevnes av sjømannspresten, og sitter i to år av gangen. Representantene kan gjennoppnevnes 4 ganger, - altså totalt sitte 10 år i strekk

Del