Formelle krav til ansettelse

1.Sjømannskirken er en frivillig og selvstendig organisasjon. Arbeidet er basert på Bibelen og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter (grunnreglenes § 1)

2.Den som ansettes er forpliktet på å arbeide i overensstemmelse med Sjømannskirkens visjon, mål og verdier. Medarbeidere i Sjømannskirkens utadrettede arbeid må være medlem i Den norske kirke. Medlemmer av andre lutherske kirkesamfunn eller kirkesamfunn som har inngått samarbeidsavtale med Den norske Kirke om gjensidige ansettelsesmuligheter, kan også etter samtaler ansettes i utadrettede stillinger.

3.Den som ansettes i vigslede stillinger må være vigslet i Den norske Kirke, Den Evangelisk Lutherske Frikirke eller med annen vigsling som er godkjent av Den norske kirke. Sjømannskirkens medarbeidere skal i samsvar med Grunnreglenes §2 i sin virksomhet være forpliktet på Den norske Kirkes liturgi og ordninger. Ved ansettelser i vigslede stillinger gir Bjørgvin biskop en vurdering av søkerlistene. Biskopen gir kollas. Kollas er likevel ikke en forutsetning for ansettelse i Sjømannskirken. (Vedtatt i HS 17.03.09).

4.Når det gjelder krav til samlivsform for den som ansettes i Sjømannskirken er Den norske kirkes ordninger og praksis retningsgivende.

5.Sjømannskirkens Grunnregler, Etiske retningslinjer og Sjømannskirkens gjeldende strategi er viktige styringsdokumenter for Sjømannskirken og dens medarbeidere.

Del