Om å jobbe i Sjømannskirken

Hva skal til for å få jobb i Sjømannskirken, og hvorfor bør du søke oss?

Om å jobbe i Sjømannskirken:

Du får flere enn 200 kollegaer i inn- og utland. Du blir en del av et spennende arbeidsfellesskap med et mangfold av oppgaver og yrkesbakgrunner, og som er et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for nordmenn i utlandet.

Å jobbe i Sjømannskirken betyr varierte arbeidsdager, tverrfaglig arbeidsmiljø i en kirkelig tilværelse, internasjonal erfaring og mulighet for personlig vekst og utvikling. På en sjømannskirke er det rom for mange slags yrkesbakgrunner og fritidstalenter. 


Hva får jeg igjen for å jobbe i Sjømannskirken?

  • Internasjonal arbeidserfaring.

  • En variert og utfordrende arbeidsdag.

  • Jobbe tett sammen med teamet ditt.

  • Erfaring fra menighetsbyggende arbeid.

  • Bo i en av verdens storbyer og i en annen kultur.

  • Et nettverk over store deler av verden.

  • Lønn/betingelser etter Sjømannskirkens lønnsplaner for utstasjonerte.

Sjømannsprest Ola Johannes Jordal ved Sjømannskirken i Paris.

Hva ser vi etter hos søkere?
Alle stillinger på en sjømannskirke er kirkelige stillinger, der det å bidra til vekst og utvikling av menigheten ved kirken er det sentrale. Da handler det om å bidra på gudstjenester, i samtaler om tro og tvil, og i aktivitetene ved kirken. Det vil derfor være en fordel med erfaring fra menighetsarbeid eller annet kristent arbeid, enten som ansatt eller frivillig. Det vil også være en fordel med erfaring fra det å jobbe med mennesker i ulike sammenhenger, ettersom hverdagen på en sjømannskirke i all hovedsak handler om nettopp det; å møte mennesker.

Utover dette vil det avhenge av oppgavene i den enkelte stillingen og kravene til bakgrunn, men felles er at vi ser etter kandidater som vi tror vil fungere godt i et tett stabsfellesskap og i samtaler med de som oppsøker en sjømannskirke.

Kanskje du er den vi ser etter?

Velkommen som søker til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet!


Trond Hauso Hansen

HR-rådgiverWork +4755552263

Svanhild Byrknes

HR-rådgiverWork +4755552231 Mobile +4798330580

Myrtle Soltvedt Graave

HR-rådgiverWork +4755552243 Mobile +4792662845

Hilde Iren Lossius

HR-konsulentWork +4755552233 Mobile +4748227061

Ingjerd Danielsen

HR-konsulentWork +4755552246
Del