Pensjonist og klar for en innsats?

Vinterprest
Vi har årlig behov for pensjonerte prester (gjerne med ektefelle) til tjeneste i vinterhalvåret ved noen av våre kirker i Spania, på Kypros, i Alanya og i Thailand. Som vinterprest får du dekket reise og får tilbud om bolig. Det utbetales en godtgjørelse på 160 kr/dagen. Oppgavene vil være gudstjenester, vielser og andre kirkelige handlinger, i tillegg til møter med mennesker - både på kirken og gjennom oppsøkende virksomhet, samt forefallende oppgaver ved kirken. Arbeidstiden er ca. 37 t/u. Den øvre aldersgrensen er 75 år.

Vinterassistenter
Vi sender årlig ut pensjonistpar til kirkene våre i Middelhavsområdet for å avhjelpe i vinterhalvåret. Høst- og vintermånedene representerer den travleste tiden på disse kirkene. P.t. har vi vinterassistenter på Gran Canaria, Tenerife, i Albir, Torrevieja, på Lanzarote, Costa del Sol, Mallorca, i Alanya og på Kypros.

Arbeidstiden er omtrent 37 timer per uke, fordelt på 5 ukedager. Arbeidsoppgavene varierer noe fra sted til sted, og kan blant annet bestå i praktisk arbeid på kirken (vasking, rydding, matlaging, rigging av bord/stoler og noen steder vaktmesteroppgaver), ta imot gjester, arrangere diverse arrangement, delta på gudstjenester, sykebesøk og annet oppsøkende arbeid, samt andakter.

På Kypros trenger vi vinterassistent som kan være organist. Musikkompentanse kan også komme til god nytte andre steder.

Kirkene våre i Middelhavsområdet er veldig godt besøkt og har mange aktiviteter, så det er viktig at en håndterer trykket med mange oppgaver og mange mennesker å forholde seg til.

Som vinterassistent får du dekket reise og du får tilbud om bolig. Det utbetales en godtgjørelse på 140 kr/dagen. Vi har en øvre aldersgrense på 75 år.

Her finner du søknadsskjema.

For mer informasjon, ta kontakt med Ingjerd Danielsen, ida@sjomannskirken.no.

Del