Praktikantstilling i Sjømannskirken

Kunne du tenke deg å jobbe et år ved en av sjømannskirkene?

Som praktikant vil du få kunnskap om Sjømannskirken og kirkelig arbeid i praksis. Kanskje kan dette gi mersmak på videre arbeid i en kirkelig sammenheng?

Praktikantene får innblikk i det daglige arbeidet ved en sjømannskirke, og får verdifull erfaring i menighetsarbeid. De inngår i den ordinære staben ved kirken og veiledes av sjømannsprest/daglig leder. Arbeidsoppgavene blir varierte og praktikanten inkluderes i sjømannskirkens daglige gjøremål. Det vil være mye praktisk arbeid, og ikke minst vil man få anledning til å være et medmenneske for mange av dem som oppsøker kirken.

Praktikantordningen inneholder også opplæring. Sjømannskirkens praktikanter vil få praksis og opplæring innen trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid i en kirkelig sammenheng, og diakoni. Et viktig tema er hvordan Sjømannskirken møter mennesker. I løpet av året som praktikant legges det opp til et besøk ved en av de andre sjømannskirkene. Kontrakten varer et kalenderår, fra medio august til medio august påfølgende år.

I 2019/2020 skal vi antagelig ha praktikant ved følgende sjømannskirker: København, Belgia, Berlin, Paris og Pattaya.

Stillingene vil bli lyst ut i midten av desember med søknadsfrist ca. 1. februar 2019. Det må søkes på skjema knyttet til utlysningen.

Har du spørsmål angående praktikanttjenesten i Sjømannskirken?

Ta gjerne kontakt med:

HR-konsulent Ingjerd Danielsen,

telefon: 5555 2246

e-post: ida@sjomannskirken.noDel