Sommertjeneste i sjømannskirken?

Klar for en annerledes sommer?

Oppdatering om sommertjeneste
På grunn av den pågående situasjonen med Covid-19, var det ingen sommertjeneste i 2020. Det er også høyst usikkert om det blir aktuelt sommeren 2021. Det vil komme en oppdatering når det er tatt en avgjørelse om det.


Sjømannskirken stenger ikke dørene i ferien, derfor trenger vi medhjelpere når de faste ansatte har ferie. Dersom du kan tenke deg en innholdsrik og aktiv sommer på en sjømannskirke, er du hjertelig velkommen til å søke sommertjeneste!

Har du

 • ønske om å arbeide som frivillig på en sjømannskirke?

 • glede av å omgås mennesker?

 • lett for å skape kontakt?

 • erfaring fra kirkelig og menighetbyggende arbeid?

 • normalt god helse?

 • bilsertifikat?

 • lyst til å gå inn i det menighetsbyggende og praktiske arbeidet i en sjømannskirke?

Aktuelle oppgaver

Vi har mest behov for assistanse innenfor hovedfunksjonene som sjømannsprest, vertskap og diakonal medarbeider. Til de fleste prestevikariater må man være ordinert prest i Den norske kirke. Likevel må den frivillige først og fremst fylle ulike funksjoner, fremfor fastsatte stillinger. De mest aktuelle oppgavene og funksjonene er:

 • vertskap; ta imot og samtale med besøkende på kirken, samt kjøkkentjeneste

 • syke-/hjemmebesøk og båtbesøk

 • arrangering av ulike tilstelninger

 • forkynnelse og andre kirkelige handlinger

 • rengjøring

 • praktisk vedlikeholdsarbeid

Arbeidsoppgavene utføres både på kirken og gjennom oppsøkende arbeid.

Det kan også være aktuelt å sende ut sommervikarer til nattevandrertjeneste, ta gjerne kontakt med oss for mer info om dette.

Hvor?
Steder for sommertjeneste varierer fra år til år, avhengig av behovene ved de ulike sjømannskirkene. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Når?
Perioden varierer, avhengig av tjenestestedet og de ansattes ferieavvikling. Vi ønsker fortrinnsvis frivillige som kan arbeide fire uker eller mer innenfor tidsrommet fra ca 15. juni til ca 25. august

Betingelser

 • Sjømannskirken dekker losji (bolig/hybel står til disposisjon), samt kostgodtgjørelse og et lite honorar.

 • Sjømannskirken dekker reise etter reglene om rimeligste og mest hensiktsmessige reisemåte for vikaren (reise for evt. medfølgende familiemedlemmer må dekkes privat).

 • reiseforsikring for vikaren dekkes også av Sjømannskirken.

 • stillingen er ulønnet.

Hvordan søke?

Stillingene lyses ut på våre hjemmesider:
www.sjomannskirken.no

Søknadsfrist er som regel rundt månedsskiftet januar/februar for påfølgende sommer.

Vil du vite mer om sommertjenesten?
Kontakt: Hilde Iren Lossius,  tlf.55 55 22 33
E-post: hil@sjomannskirken.no


Velkommen som søker til sommertjeneste i Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet!

Del