Studentpraksis

Praksis i Sjømannskirken.

Oppdatering om studentpraksis
På grunn av den pågående situasjonen med Covid-19, er det i utgangspunktet lite aktuelt å ta i mot studenter i praksis.

Om ordningen
Sjømannskirken har en samarbeidsavtale med noen diakonale utdanningsinstitusjoner om praksisplasser. Vi prioriterer studenter som er i en kirkelig utdanning, særlig diakonistudenter, teologistudenter og andre studenter i diakonipraksis. Praksisstudenten må selv dekke alle utgifter i forbindelse med praksisplass. Det kan være reise, bolig, opphold, forsikringer og eventuelt leiebil for privat bruk.

Kontakt
Dersom du har spørsmål om praksisplass i Sjømannskirken, er du velkommen til å ta kontakt med HR-avdelingen ved hovedkontoret i Bergen på tlf. 55 55 22 55 eller e-post: hr@sjomannskirken.no

Del