Vikar i Sjømannskirken

Oppdatering om vikartjeneste
På grunn av den pågående situasjonen med Covid-19, er det for tiden lite aktuelt å sende ut vikarer. For spørsmål om dette, kan du ta kontakt med Ingjerd Danielsen på tlf. 55 55 22 46 eller e-post ida@sjomannskirken.no

Kunne du tenkt deg å bruke noe av din tid som vikar i Sjømannskirken? Hvert år trenger vi vikarer til hjelp ved ferieavvikling eller annet fravær i forbindelse med vakanser, permisjoner og lengre sykefravær.

Sommertjeneste
Er du klar for en annerledes sommer? Sjømannskirken stenger ikke dørene i ferien, derfor trenger vi frivillige som kan trå til når de fast ansatte har ferie. Se utlysning under Ledige stillinger. Disse vikariatene lyses ut i desember, med søknadsfrist ca. 1. februar.

Vikar
Av og til oppstår det situasjoner som gjør at vi må sende ut vikar til en av våre sjømannskirker i utlandet utenom de ordinære ferieperiodene. Vi ønsker derfor kontakt med mennesker som på rimelig kort varsel kan vikariere ved våre Sjømannskirker i utlandet for kortere eller lengre perioder. Det er størst behov for prestevikarer, når det gjelder øvrige vikarer har vi mange på lista vår men du er velkommen til å søke om du ønsker å stå på lista for vertskap, diakonal medarbeider, diakon m.m. også. Vi har en øvre aldersgrense på 75 år.

Vintertjeneste i Middelhavsområdet- passer godt for spreke pensjonister
Har du ønske om å reise til utlandet for en periode i vinterhalvåret? Sjømannskirken trenger forsterkninger på mange av kirkene i Middelhavsområdet i høysesong. Vi trenger både prester og andre, fortrinnsvis par - se under "Pensjonist og klar for en innsats", eller ta kontakt med Ingjerd Danielsen på tlf. 55 55 22 46 eller e-post ida@sjomannskirken.no for mer informasjon og søknadsskjema.

Del