Vikar i Sjømannskirken

Kunne du tenkt deg å bruke noe av din tid som vikar i Sjømannskirken? Hvert år trenger vi vikarer til hjelp ved ferieavvikling eller annet fravær i forbindelse med vakanser, permisjoner og lengre sykefravær.

Sommertjeneste
Er du klar for en annerledes sommer? Sjømannskirken stenger ikke dørene i ferien, derfor trenger vi frivillige som kan trå til når de fast ansatte har ferie. Se utlysning under Ledige stillinger. Disse vikariatene lyses ut i desember, med søknadsfrist ca. 1. februar.

Vikar
Av og til oppstår det situasjoner som gjør at vi må sende ut vikar til en av våre sjømannskirker i utlandet utenom de ordinære ferieperiodene. Vi ønsker derfor kontakt med mennesker som på rimelig kort varsel kan vikariere ved våre Sjømannskirker i utlandet for kortere eller lengre perioder. Det er størst behov for prestevikarer, når det gjelder øvrige vikarer har vi mange på lista vår og eventuelt nye søkere må være forberedt på at det kan ta lang tid før det evt. blir aktuelt. Vi har en øvre aldersgrense på 75 år.

Vintertjeneste i Middelhavsområdet- passer godt for spreke pensjonister
Har du ønske om å reise til utlandet for en periode i vinterhalvåret? Sjømannskirken trenger forsterkninger på mange av kirkene i Middelhavsområdet i høysesong. Vi trenger både prester og andre, fortrinnsvis par - se under "Pensjonist og klar for en innsats", eller ta kontakt med Ingjerd Danielsen på tlf. 55 55 22 46 eller e-post ida@sjomannskirken.no for mer informasjon og søknadsskjema.

Del