Om å jobbe i Sjømannskirken

Hva skal til for å få jobb i Sjømannskirken, og hvorfor bør du søke oss?

Om å jobbe i Sjømannskirken:

Du får du mer enn 200 kollegaer i inn- og utland. Du blir del av et arbeidsfellesskap med et mangfold av oppgaver og yrkesbakgrunner, og som er et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for nordmenn i utlandet.

Å jobbe i Sjømannskirken betyr varierte arbeidsdager, tverrfaglig arbeidsmiljø i en kirkelig setting, internasjonal erfaring og mulighet for personlig vekst og utvikling. På en sjømannskirke kan vi gjøre bruk av mange slags yrkesbakgrunner og fritidstalenter. 


Hva får jeg igjen for å jobbe i Sjømannskirken?

  • internasjonal arbeidserfaring

  • en variert og utfordrende arbeidsdag

  • jobbe i et lite og tett team

  • erfaring fra menighetsbyggende arbeid

  • bo i en av verdens storbyer og i en annen kultur

  • et nettverk over store deler av verden

  • lønn/betingelser som skal kunne sammenliknes med Den norske kirke

Sjømannsprest Ola Johannes Jordal ved Sjømannskirken i Paris.

Hva ser vi etter hos søkere?
Alle stillinger på en sjømannskirke er kirkelige stillinger, der det å bidra til vekst og utvikling av menigheten ved kirken er det sentrale. Da handler det om å bidra på gudstjenester, i samtaler om tro og tvil, og i aktivitetene ved kirken. Det vil da være en fordel med erfaring fra menighetsarbeid eller annet kristent arbeid enten som ansatt eller frivillig.

Det vil også være en fordel med erfaring i det å jobbe med mennesker i ulike sammenhenger, ettersom hverdagen på en sjømannskirke i all hovedsak handler om nettopp det: å forholde seg til ulike typer mennesker.

Utover dette vil det avhenge av oppgavene i den enkelte stillingen og kravene til bakgrunn, men felles er at vi ser etter kandidater som vi tror vil fungere godt i et tett stabsfellesskap og i samtaler med de som oppsøker en sjømannskirke.
Kanskje du er den vi ser etter?


Velkommen som søker til Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet!


Nina H. Børresen

HR-sjefWork +4755552247

Trond Hauso Hansen

HR-rådgiverWork +4755552263

Ingjerd Danielsen

HR-medarbeiderWork +4755552246

Myrtle Soltvedt Graave

HR-konsulentWork +4755552243

Hilde Iren Lossius

HR-konsulentWork +4755552233

Helene Wengaard Berger

HR-rådgiverWork +4755552231
Del