Pensjonist og klar for en innsats?

Vinterprest
Vi har årlig behov for pensjonerte prester (gjerne med ektefelle) til tjeneste i vinterhalvåret ved noen av våre kirker i Spania, på Kypros og i Thailand. Betingelsene er dekt reise og tilbud om bolig. Det utbetales en kostgodtgjørelse på 160 kr/dg. Oppgavene vil være gudstjenester, vielser o.a. kirkelige handlinger, besøkstjeneste, motta besøkende på kirka o.a. forefallende oppgaver på sjømannskirka. Arbeidstiden er ca. 37,5 t/u. Vi har en øvre aldersgrense på 75 år for å søke.

Vinterassistenter
Vi sender årlig ut pensjonist-par til kirkene våre i hovedsak i Middelhavsområdet, for å avhjelpe i vinterhalvåret, som er den travleste tida på disse stedene. P.t. har vi vinterassistenter på Gran Canaria, Tenerife, i Albir, Torrevieja, på Lanzarote, Costa del Sol, Mallorca, i Alanya og på Kypros. Det er stort sett par vi sender ut.

Arbeidstiden er ca. 37,5 t/u, fordelt på 5-6 ukedager. Arbeidsoppgavene varierer noe fra sted til sted, og kan bl.a. bestå i praktisk arbeid på kirken (vasking, rydding, matlaging, rigging av bord/stoler og evt. vaktmesteroppgaver), ta imot gjester, arrangere div. arrangement, delta på gudstjenester, sykebesøk o.a. oppsøkende arbeid, evt. andakter m.m.

På Kypros trenger vi vinterassistenter som kan være organist. Musikk-kompentanse kan også komme til nytte andre steder.

Kirkene våre på disse stedene er veldig godt besøkt og har mange aktiviteter, så det er viktig at en tåler trykket med mange oppgaver og mange mennesker å forholde seg til.

Betingelsene er dekt reise og tilbud om bolig. Det utbetales en kostgodtgjørelse på 135 kr/dg. pr. pers. Vi har en øvre aldersgrense på 75 år for å søke.

Her finner du søknadsskjema.

For mer informasjon, ta kontakt med Ingjerd Danielsen, ida@sjomannskirken.no.

Del