Sommertjeneste i sjømannskirken?

Klar for en annerledes sommer?

Sjømannskirken stenger ikke dørene i ferien, derfor trenger vi medhjelpere når de fast ansatte har ferie. Kan du tenke deg en innholdsrik og aktiv sommer på en sjømannskirke, er du velkommen til å søke sommertjeneste.

Har du

 • ønske om å arbeide som frivillig på en sjømannskirke?

 • glede av å omgås alle slags mennesker?

 • lett for å skape kontakt?

 • erfaring fra kirkelig og menighetbyggende arbeid?

 • normalt god helse?

 • bilsertifikat?

 • lyst til å gå inn i det menighetsbyggende og praktiske arbeidet i en sjømannskirke?

Hva?
Vi har mest behov for assistanse innenfor hovedfunksjonene som sjømannsprest, vertskap/husmor og diakonal medarbeider. Til de fleste prestevikariat må man være ordinert prest i Den norske Kirke. Likevel må den frivillige først og fremst fylle ulike funksjoner, fremfor fastsatte stillinger. De mest aktuelle oppgavene og funksjonene er:

 • vertskapsfunksjoner og leseværelsevakter

 • sykebesøk eller båtbesøk

 • arrangering av ulike tilstelninger

 • forkynnelse og andre kirkelige handlinger

 • matlaging og rengjøring

 • praktisk vedlikeholdsarbeid

Arbeidsoppgavene utføres både på kirken og gjennom oppsøkende arbeid.

Det kan også være aktuelt å sende ut sommervikarer til nattevandrertjeneste, ta kontakt for mer info om dette.

Hvor?
Steder for sommertjeneste varierer fra år til år, avhengig av behovene ved de ulike sjømannskirkene. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Når?
Perioden varierer avhengig av tjenestestedet og de ansattes ferieavvikling. Vi ønsker fortrinnsvis frivillige som kan arbeide fire uker eller mer innenfor tidsrommet fra ca 15. juni til ca 25. august

Betingelser

 • dekket losji (bolig/hybel står til disposisjon)

 • kostgodtgjørelse og et lite honorar

 • Sjømannskirken dekker reise etter reglene om rimeligste og mest hensiktsmessige reisemåte for vikaren (reise for evt. medfølgende familiemedlemmer må dekkes privat)

 • reiseforsikring for vikaren dekket av Sjømannskirken

 • stillingen er ulønnet

Hvordan søke?

Stillingene er lyst ut på våre hjemmesider:
www.sjomannskirken.no

Søknadsfristen for sommeren 2017 er 1.februar 2017.

Vil du vite mer om sommertjenesten?
Kontakt: Hilde Iren Lossius,  tlf.55 55 22 33
E-post: hil@sjomannskirken.no


Velkommen som søker til sommertjeneste i Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet!

Del