Studentpraksis

Praksis i Sjømannskirken.

Om ordningen
Sjømannskirken har en samarbeidsavtale med noen diakonale utdanningsinstitusjoner om praksisplasser. Vi prioriterer studenter som er i en kirkelig utdanning, særlig diakonistudenter, teologistudenter og andre studenter i diakonipraksis. Praksisstudenten må selv dekke alle utgifter i forbindelse med praksisplass. Det kan være reise, bolig, opphold, forsikringer og eventuelt leiebil for privat bruk.

Kontakt
Har du spørsmål om praksisplass i Sjømannskirken, kontakt personalavdelingen ved hovedkontoret i Bergen på e-post: personal@sjomannskirken.no

Del