Dåp

Velkommen til dåp hos oss!

Det er mulig å bli døpt på Sjømannskirkenn i Aberdeen. Ta kontakt med oss på aberdeen@sjomannskirken.no

Del