Gravferd

Vi bidrar i gravferder der det er ønskelig med norsk språk.

For mer informasjon ta kontakt med aberdeen@sjomannskirken.no

Del