Oppsøkende arbeid

Vi besøker norske folk der de er.

Oppsøkende arbeid

Vårt oppsøkende arbeid blant norske sjøfolk på skip i Aberdeen og ellers i Skottland er vår primæroppgave. Vi besøker alle skip med nordmenn om bord. I 2018 besøkte vi i overkant av 1000 skip i løpet av året. De aller fleste er uanmeldte besøk. Vi blir alltid tatt godt imot om bord. Ved ulykker eller dødsfall om bord tilbyr vi Sjømannskirkens krisehåndtering. Vi følger sjøfolk hjem til Norge dersom det er behov for det. All krisehåndtering skjer i samarbeid med rederiet. Vi besøker også syke nordmenn som ønsker det.

Del