Vaktmestergruppe

3{ "recurrence": "3", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2020-09-10 12:00", "endDate": "2020-09-10 14:00", "recurUntil": "2020-09-24", "days": [  "4" ]}
daily /weeklytorsdager, hver uke1kl 12:00 - 14:00

Vaktmestergruppa starter opp igjen etter sommeren og inviterer både menn og kvinner til å komme til Sjømannskirken for å bidra med praktiske oppgaver som trengs. Gruppa ledes av lokal medarbeider Hasmet Köten. Etter utført oppdrag er det tid for kaffe  og vafler.

Hjertelig velkommen!

Del