Besøk fra ambassaden

Norges nye Ambassadør til Tyrkia - Janis Bjørn Kanaviner - trakk fullt hus onsdag 25. januar om kvelden. Da møtte hele 110 opp for informasjon og treff med ambassadøren.

Som foruten Ambassadøren selv, også talte LailaRanheim Sakizҫiҫeği, Attachè v/ambassaden samt vår egen Anna,sekretær ved konsulatet her i Alanya i sitt følge.

Etter godordene å dømme, var alle fornøyde både med ambassadensinformasjon og selve møtet med ambassadøren.  Mangebenyttet da også anledningen til en personligsamtale,  enten med Ambassadøren ellerAttachèen.

Attachè Laila kunne til og med komme med en rykende ferskopplysning om, at alle med blåbok nå må registrere og bevitne at deer sykeforsikret under oppholdet her.

Vi takker Ambassadøren med følge, for hyggelig og informerendemøte på kirken.  Og ønsker velkommen tilbake og ikke minst:Lykke til med tjenesten her i Tyrkia.

Del