Bilder fra 5-årsjubileet

Mange fant veien til sjømannskirken denne dagen. For å feire at kirken i Alanya nå har fylt fem år. Ingen høy alder - men begivenhetsrike år, likevel.

At kirken vår både er ønsket og også er på rett plass,vitnet alle de fremmøtte og hilsnene om.  Både frageneralsekretær, ambassadør og i gjesteboka om.

Jubileumskaka fikk "bein" å gå på - dvs. det var vel heller"mange munner som ble mettet."  For selv om det varen stor kake, ble den likevel nesten oppspist.  Og kakabar innskripsjonen: "Gratulerer med dagen," som seg hør og bør i etgeburtsdagsselskap.

Det var flere blomsterhilsner.  Samt mange hyggeligegratulasjoner i gjesteboka vår.

Takk til dere alle, for at dere ville feire dagen sammen medoss.

Del