Bilder fra Ambassademøtet

Mange lot seg lokke av at både Helfo, NAV, Skattedirektoratet og Folkeregisteret sammen med Ambassadens egne skulle ha infomøtet på kirken.

Hele 150 møtte opp, noe som må være ny rekord på slikemøter.  Det var tydelig at emnene appellerte til mange. Og salen var med.  Etter hver "foredragsholder," var detanledning til spørsmål.  Noen som ble brukt flittig.

Men så ble det også en lang dag for mange.  Og selv om detble tynnere i rekken etterhvert, var det mange som holdt ut tilslutten.  Og hadde mange spårsmål de trengte svar på.

Bildene taler kanskje for seg?

Del