Fullt hus i Kemer.

Sjømannskirken for fulle hus i Kemer.

 

Baren på Viking Star Hotell ble temmelig full da mer enn120 troppet opp på historiens første sjømannskirkekveld i Kemermandag 11. oktober. Hotellets ansatte hadde full jobb med å bæreinn stoler. Og med å steike vafler.

 

Prest Jon Ådnøy sa at sjømannskirken er mye av det sammefor nordmenn i utlandet, som kirken er hjemme. Han poengterte atsjømannskirken også kan støtte i vanskelige situasjoner som sykdom,ulykker eller dødsfall.

 

Presten kåserte om den kulturelle avstanden mellom Norgeog Tyrkia. På quizen om Tyrkia klarte fem av de tjue lagene åtterette av ti spørsmål. Vinnergruppene fikk hver sin slikkepinne - pådeling. Etter vaflene var det åresalg, der konfirmanter fra Sotratok stort ansvar. Allsang og andakt ble det også tidtil.

 

Hotellet, som er en del av selskapet som har solgt mangeav de norskeide leilighetene, sørget for kaffe, vafler, gevinsterog enda mer.

 

- En stor opplevelse. Jeg kan forsikre om attilbakemeldingene er mange og gode. Jeg håper virkelig vi kangjenta dette, sa Per Søreng i Viking Group dagen derpå.

 

 

 

 

 

 

Del