Glimt fra avskjedsfesten

Fredag 27. april var avsatt til offisiell avskjedsfest for Jon og Marte etter deres tre år her ved kirken. Kirkerommet var fullsatt av mennesker som ønsket å takke for tiden deres her ved kirken i Alanya.

Kveldens festleder var Ruth, som også arbeidet sammen med Jon ogMarte i de gamle lokalene.  Sammen med kirkerådets Leder,Vibeke, ønsket de alle velkommen.  Spesielt invitertegjester fra kirkens økumeniske samarbeid var bl.a. den tyske ognederlandske menigheten, samt arkitekten Seval, somtegnet de nye lokalene og Hilmye, guiden kirken har brukt på sineturer.  Foruten selvfølgelig: Jon og Marte selv.

Til å hjelpe seg hadde de dessuten en flott gjeng frivillige,som hjalp til med alt fra matlaging til dekorasjoner ogbordekking: Toril og Hilde laget deilig mat bestående bl.a. aven gryterett som Ruth hadde med seg fra Norge, foruten deiligekaker og kaffe.  Thorild laget vakre borddekorasjoner, mensKai, Ernst og flere andre stod for borddekking og ikke minststolbæring.

Vibeke skaffet også en dansetrupp, bestående av tyrkiskeungdommer, som viste tyrkiske folkedanser til stor glede for allefremmøtte.  Mens Hilde og Thorild fremførte en sketsj om to"turister" som besøkte kirken, etter å ha hørt om "han derrepresten og vafler og sånt."

Alf laget en flott og spennende sang på hele tre melodier, til åfortelle om Jon og Marte og tjenesten ders her.  Sangenble sunget som allsang under festen.

En innsamling i menigheten, resulterte i følgendegaveoverrekkelser: En Madonna med barn og en engel, begge laget avErik i "Tiffany-stil."  Foruten et fotografi av kirken og Jonog Marte i ramme - til minne om kirken i Alanya og ikke minst, alledens brukere.

Ruth hadde dessuten laget en dokke til hver av dem, som takk forsamarbeidet i de gamle lokalene.  Takkegaver ble overrakt ogsåfra både den tyske og nederlandske menigheten, henholdsvis etglassfat i form av en fisk, samt vin med tilbehør.

Vi takker Jon og Marte for tjenesten her og ønsker begge lykketil videre.

Del