Påskebilder fra sjømannskirken

Rene Hallelujastemningen i kirken 1ste påskedag.

Mange var med på påskens gudstjenester, flest på 1.påskedag.Skjærtorsdag hadde vi gudstjeneste i lag med tyske menigheten og vivar over 70 til stede. Etterpå hadde vi et herlig måltid med suppeog kaker.
Langfredag var det lesning av lidelseshistorien, og første påskedagvar vi sammen med den finske menigheten. Etter gudstjesten var detherlig kirkekaffe med masse kaker.

Del