Tur til Sabadere og Cuceler Magarasi

21. november gikk turen til kløften i Sapadere og til grotten i Ciuceler Magarasi. Dessuten ble en barneskole besøkt, og sevlføglelig en moske foruten en silkefabrikk.

Det er tydelig at turene med kirken er populære.  Ogsådenne gangen var bussen full av opplevelseshungrigemennesker.  Og detter tilbakemeldingene å dømme, fikk devaluta for pengene.

Gangturen opp gjennom kløften frem til utspringet av elven, varen anturopplevelse av de store.  Likeså turen til grotten ogalle de flotte og særpregede "rommene" der inne. Barneskolen var også en opplevelse for mange, kommentarene gikk på:"Og så så lydige og konsentrerte de var, de små.  Ikke noebråk slik som hjemme."

I det hele tatt: En opplevelse mange satte pris på.

Del