Basargruppa

3{ "recurrence": "3", "weekInterval": "1", "monthYearOption": "1", "interval": "1", "weekDay": "1", "month": "1", "monthOption": "1", "startDate": "2020-01-16 12:00", "endDate": "2020-01-16 14:00", "days": [  "4" ], "exceptDates": [  "2020-04-09" ]}
daily /weeklytorsdager, hver uke1kl 12:00 - 14:00Unntak:09.04.

Vi ønsker at Sjømannskirken i Alanya skal kunne tilby noe for alle og enhver. Det foregår mange aktiviteter på kirka og en av dem er altså basargruppen fra kl. 12.00 til kl. 14.00 hver torsdag fra midten av september til april. I basargruppen arbeider vi med å lage gevinster til høst- og vårbasaren.
Basaren er en av de viktigste inntektskildene til driften av Sjømannskirken og betyr svært mye. I tillegg samler basaren alltid mye folk i et godt fellesskap som mange setter pris på. Basaren våren 2020 finner sted onsdag den 1.april kl.18.00. 
Vel møtt til basargruppa!

Del