APO-kvelder

Hver onsdag skjer det noe i sjømannskirken.

Program og opplegg vil variere fra onsdag til onsdag; hyggekveld, sang og musikk, foredrag, quiz- eller filmkveld, middag, m.m.. Alt for å gi oss gode opplevelser i et godt fellesskap. Velkommen til sjømannskirken på onsdagskveldene!

Slik er programmet framover mot jul:

21/11 - Sangcafe

28/11 - Matrett og program

5/12 - Vi synger julen inn

12/12 - Hyggekveld i adventstida

Se ellers under "Hva skjer" for programmet uke for uke.

Del