APO-kvelder

Hver onsdag skjer det noe i Sjømannskirken.

Program og opplegg vil variere fra onsdag til onsdag; hyggekveld, sang og musikk, foredrag, quiz- eller filmkveld, middag, m.m.. Alt for å gi oss gode opplevelser i et godt fellesskap. Velkommen til Sjømannskirken på onsdagskveldene!

Slik er programmet framover høsten 2019:

11/9 - Fest på kjerka

18/9 - Tur til Aspendos med klassisk konsert i det antikke amfiet. Nærmere info på Sjømannskirken om pris og påmelding.

25/9 - Temakveld v/Tordis og Steinar Sandvik. Pilegrimsopplevelser i flere land.

2/10 - Matrett og program/Lapskauskveld

9/10 - Temakveld v/Alf Pedersen

16/10 - Sangcafe

23/10 - Fest på kjerka

30/10 - Ikke APO-kveld. Sjømannskirken er på tur til Istanbul. Se informasjon om denne turen her.

6/11 - Sjømannskirkens store høstbasar

13/11 - Sangcafe

20/11 - Matrett og program/Lapskauskveld

27/11 - Fest på kjerka

4/12 - Vi synger julen inn, sammen med finsk, tysk og hollands menighet

11/12 - Hyggekveld i adventstida

Se ellers under "Hva skjer" for programmet uke for uke.

Del