APO-kvelder

Alltid på en onsdag!

APO – alltid på en onsdag. Det er alltid noe som skjer på sjømannskirken på onsdag! Vi ønsker med disse kveldene å skape et møtepunkt med variert program og et godt fellesskap. APO-kveldene begynner klokken 18.00 og det er forskjellige tema hver onsdag. Det kan være foredrag, filmkvelder, "fest på kjerka", sangkvelder og quizkvelder. "Fest på kjerka" er et klassisk sjømannskirke-arrangement; en hyggekveld med en del faste innslag: dikt, historier, quiz, lotteri/åresalg, sang, tankestrek, kaffe og kaker. Velkommen innom sjømannskirken på onsdagene!

Programmet framover våren er som følger:

  • 9.mai - Trond Muri viser bilder og forteller fra sin pilegrimsvandring fra Oslo mot Betlehem. I tillegg synger vi sanger til vårens pris.
  • 16.mai - Kirken er stengt for å forberede 17.maifeiringen
  • 23.mai - Programmet er foreløpig åpent
  • 30.mai - Fest på kjerka og avslutning av vårens virksomhet
Del