APO-kvelder

Hver onsdag skjer det noe i Sjømannskirken.

Hver onsdag inviterer vi normalt til fellesskap og program på Sjømannskirken. Derfor kaller vi disse kvelden gjerne for APO-kvelder; "Alltid På Onsdag". Program og opplegg vil variere fra onsdag til onsdag. Det kan være hyggekveld, sang og musikk-kveld, foredrag, quiz- eller filmkveld, middag, m.m.. Alt for å gi oss gode opplevelser i et godt fellesskap. Velkommen til Sjømannskirken på onsdagskveldene!

Del