APO-kvelder

Alltid på en onsdag!

APO – alltid på en onsdag. Det er alltid noe som skjer på sjømannskirken på onsdag! Vi ønsker med disse kveldene å skape et møtepunkt med variert program og et godt fellesskap. APO-kveldene begynner klokken 18.00 og det er forskjellige tema hver onsdag. Det kan være foredrag, filmkvelder, "fest på kjerka", sangkvelder og quizkvelder. "Fest på kjerka" er et klassisk sjømannskirke-arrangement; en hyggekveld med en del faste innslag: dikt, historier, quiz, lotteri/åresalg, sang, tankestrek, kaffe og kaker. Velkommen innom sjømannskirken på onsdagene!

Programmet for høsten 2018 er under utarbeidelse og vil bli kunngjort så snart alt er klart. Den første APO-kvelden høsten 2018 vil være Fest på kjerka onsdag 12.september kl.18.00.

Del