APO-kvelder

Alltid på en onsdag!

APO – alltid på en onsdag. APO-kveldene begynner klokken 18.00 og det er forskjellige tema hver onsdag. Det kan være foredrag, filmkvelder, "fest på kjerka", sangkvelder og quizkvelder. "Fest på kjerka" har en del faste innslag: dikt, historier, quiz, lotteri/åresalg, sang, tankestrek, kaffe og kaker. Velkommen!

Del