Basargruppe

Vi starter klokken 12 hver torsdag. (september - april)

Vi ønsker at Sjømannskirken i Alanya skal kunne tilby noe for alle og enhver. Det foregår mange aktiviteter på kirka og en av dem er altså basargruppen fra kl. 12.00 til kl. 14.00 hver torsdag fra midten av september til april. I basargruppen arbeider vi med å lage gevinster til høst- og vårbasaren. Vel møtt!

Del