Bli med på vårtur!

Velkommen til å være med på Sjømannskirkens vårtur til Istanbul!

Datoer for denne turen er 17 - 19. april. En egen turbrosjyre med mer informasjon kommer snart!

Del