Gudstjeneste

Hver søndag inviteres det til gudstjeneste i Sjømannskirken.

Gudstjenesten er selve nerven i Sjømannskirkens arbeid. Hver søndag klokken 18.00 er det gudstjeneste med kirkekaffe etterpå.

Gudstjenestene følger vanlig ordning for gudstjeneste slik vi kjenner den fra våre hjemlige menigheter. Sentrale elementer i gudstjenesten er lesning fra Bibelen og andakt/tale, fellessang, bønn og lystenning og nattverdfeiring.

En gang i måneden er det kveldsandakt, som er en enklere gudstjeneste uten nattverdfeiring.

Vi ønsker at disse samlingene skal være inspirerende, gi opplevelsen av fellesskap og tilhørighet og gi mot til tro, håp og engasjement. Kirken åpner klokken 17. Følg gjerne med på oppslag og Facebook for informasjon om spesielle innslag og bidragsytere.

Den første gudstjenesten høsten 2020 er søndag 6.september. Ellers vil det være gudstjeneste hver søndag helt fram til og med 1.juledag, fredag 26/12 2020. 

Se ellers under "Hva skjer" for programmet uke for uke.

Del