Gudstjeneste

Hver søndag inviteres det til gudstjeneste i Sjømannskirken.

Gudstjenesten er selve nerven i Sjømannskirkens arbeid. Hver søndag klokken 18.00 er det gudstjeneste med kirkekaffe etterpå. Det er sjømannspresten som er ansvarlig for gudstjenestene. En gang i måneden er det kveldsandakt, som er en enklere gudstjeneste uten nattverdfeiring.

Vi ønsker at disse samlingene skal være inspirerende, gi opplevelsen av fellesskap og tilhørighet og gi mot til tro, håp og engasjement. Kirken åpner klokken 17. Følg gjerne med på oppslag og Facebook for informasjon om spesielle innslag og bidragsytere.

Det vil være gudstjeneste hver søndag helt fram til og med søndag 21.juli. 

Se ellers under "Hva skjer" for programmet uke for uke.

Del