Gudstjeneste

Hver søndag inviteres det til gudstjeneste i Sjømannskirken

Gudstjenesten er selve nerven i Sjømannskirkens arbeid. Hver søndag kl.18.00 er det gudstjeneste med kirkekaffe etterpå. Det er sjømannspresten som er ansvarlig for gudstjenestene. Vi ønsker at disse samlingene skal være inspirerende, gi opplevelsen av fellesskap og tilhørighet og gi mot til tro, håp og engasjement. Kirken åpner kl.17. Følg gjerne med på oppslag og Facebook for informasjon om spesielle innslag og bidragsytere.

Det vil være gudstjeneste hver søndag hele høsten til og med høytidsgudstjeneste på 1.juledag, 25.desember 2018.

Dette er en oversikt over gudstjenestene fram mot jul:

Søndag 18/11 - Tomas-messe. En annerledes gudstjeneste hvor hele kirkerommet tas i bruk.

Søndag 25/11 - Kveldsandakt. En enklere søndagssamling.

Søndag 2/12 - Gudstjeneste på 1.søndag i advent.

Søndag 9/12 - Denne søndagen utgår gudstjenesten fordi vi deltar på Christmas Market i Alanya sentrum. Velkommen til å komme innom vår stand der.

Søndag 16/12 - Gudstjeneste på 3.søndag i advent.

Søndag 23/12 - Det er ingen gudstjeneste i dag, siden julaften er kommende dag.

Mandag 24/12 - Julegudstjeneste kl.16.00

Tirsdag 25/12 - Høytidsgudstjeneste på 1.juledag

Se ellers under "Hva skjer" for programmet uke for uke.

Del