Enda en stor søndag i Minnekirken

med gjestemusikk i gudstjenesten og kirkekaffe på Solgården

Søndag 16. oktober var det Nøtterøy Veterankorps som gjestet Minnekirken.Gudstjenesten fikk også et sterkt preg av salmedikter EyvindSkeie, som også var tilstede. Han sang en av sine salmerfra Salmer 1997 og var forsanger på de fleste fellesalmene. Det varikke mange sitteplasser igjen i kirken, og her er det 420stoler! 

Etter gudstjenesten inviterte Solgården til kirkekaffe påfestplassen. Her var det åpning av en ny maleriutstilling "Lysetfra Middelhavet", ved en lokal, men godt kjent kunstner,Evaristo Alguacil. Det ble et hyggelig fellesskap i høstsolen.Takk til Solgården for fint samarbeid! 

Del