Nasjonal minnemarkering

i Minnekirken

Mange var møtt frem til gudstjenesten i Minnekirken dennespesielle søndagen, 30 dager etter terrorangrepet på Oslo og Utøya.Gudstjenesten startet med en flott prosesjon av gjester påSolgården og i menigheten. Både store og små la ned blomster foranalteret. Der brant det i telys allerede, som var formet som ethjerte, et kors og et anker. Tro, håp og kjærlighet var tema pådenne søndagen. 
Ole Petter Gjerlaug leste Inger Thinn sitt dikt, som ble laget iforbindelse med en av ofrenes begravelse.

" Det var juli. Det var sommer her i landet langtmotnord, 
det var smil og fred i byers travle gater.
Det var sang av unge røster fra en gammel øy og fjord,
og i byen åpne dører til et sommervarmt kontor, 
fjernt fra krig og blod og bomber og granater."

 (her gjengitt 1 av 6 vers)

Det ble tent lys og Lene Iversen sang: "I surrender all" og "Tilungdommen"

Se bildene her

 

Del