Nytt navn

Sjømannskirken i Alicante er historie.

Sjømannskirken i Alicante skifter navn til sjømannskirken iAlbir-Villajoyosa. Det ble nylig vedtatt i Sjømannskirkenshovedstyre.

Misforståelser
- Vi bytter navn fordi det gamle navnet Alicante var upraktisk ogførte til for mange misforståelser. Folk havnet i Alicante by somer en time unna. Det gamle navnet er fra da vi dekket heleregionen, før sjømannskirken i Torrevieja kom,sier sjømannsprest i Albir-Villajoyosa, Reidar Ådnanes.

To steder
Sjømannskirken har to lokaler i området, "hverdagskirken" i Albirog "søndagskirken" i Minnekirken i Villajoyosa, nærmere bestemt påSolgården. Etter flere alternative forslag synes navnetSjømannskirken i Albir - Villajoyosa å være det mestdekkende.

- Vi har ukentlig fått mange henvendelser fra folk som ikkeskjønner hvor vi er. For oss som jobber her er det godt at deter mer riktige geografiske betegnelser som nå er brukt.

 

 

Del