Vi gratulerer Solgården

med 40-årsjubileet!

Fredag startet feiringen med seminarmed helsespørsmål og ca 70 påmeldte deltagere, blantandre vårt diakonale team, med diakon Berte Marie Ulveseter somleder.

Fredag kveld var det stor konsert i Villajoyosamed kjente norske sangere som Hanne Krogh, Hilde HaraldsenSveen og Marius Roth Christensen - med AsbjørnArntsen på klaver. - En flott opplevelse! Artig og fintinnslag med norske bunader og norsk folkedans. Villajoyosasordfører Jaime Lloret ønsket velkommen og gratulerte medjubileet. Han fikk Solgårdens nye nål av styreleder Finn GeorgBirkeland som også innledet konserten. Det var solgt over 500billetter, flere av dem i Sjømannskirken i Albir. Inntektene gårtil "Les Talaies" - et dagsenter for psykisk utviklingshemmede iVillajoyosa, som Solgården samarbeider med. 

2012-03-30DSC sg konsert 
Stor stemning da konserten ble avsluttet med La detsvinge....

Lørdag inviterte Solgården til ÅPENGÅRD med ulike aktiviteter på festplassen. Her var detmoteshow, sang og musikk, flamenco-dans og mye annet.

2012-03-31 sg festplassen

2012-03-31 sg flamenco

2012-03-31 sg Hanne Krogh

Hanne Krogh fikk god hjelp av deyngste

Mange bedrifter ogorganisasjoner stilte med varer og informasjon i minimarkedet påparkeringsplassen ved Fritidsparken - Sjømannskirken også!

2012-03-31 sg stand
Mange ville gjerne ha en vaffel på Sjømannskirkensstand 

Ett av høydepunktene var presentasjonen av Solgårdensjubileumsbok "Skinnende dager" ved forfatteren EyvindSkeie.

2012-03-31 sg Eyvind Skeie

2012-03-31 sg signering
Alle som var tilstede fikk et eksemplarav jubileumsboken
og mulighet til å få signatur av forfatteren

Søndag ettermiddagble festhelgen avsluttet med jubileumsgudstjeneste iMinnekirken. De samme sangerne som på konserten fredagdeltok - og bidro til at gudstjenesten ble en høytideligfest. Eyvind Skeie talte om drømmer, glede og håp- og flyttet palmesøndagens budskap inn i Solgårdens jubileum- og formidlet til oss "Kongens smil", som vi kan se det iSantiagos katedral.

2012-04-01 sg medvirkende
Noen av de medvirkende ved jubileumsgudstjenesten,fra venstre: Vikarprest Christopher Woie, Solgårdens direktørPablo Sbertoli, vinterprest Asbjørn Haugen,som ledet gudstjenesten, forfatter Eyvind Skeie,styremedlem Gunnar Strømme, pianist Asbjørn Arntsen, de tresangerne Marius Roth Christensen, Hanne Krogh og Hilde HaraldsenSveen og til sist leder for Solgårdens styre Finn GeorgBirkeland. 

Etter gudstjenesten bleMinnekirkens nye korsvei åpnet.

Del