Gudstjeneste for små og store

Gudstjeneste for alle generasjoner. Disse gudstjenestene er på en særlig måte tilrettelagt for barna og for barnefamilier.

Gudstjenestene feires med barnesanger og en enklere liturgi (gang i gudstjenesten) som er tilpasset barna. Ofte deltar et kor eller andre med musikalske innslag.

Gudstjeneste for små og store er de fleste søndager på Kirkesenteret i Albir kl. 17:00, men er noen søndager kl. 11:00 i Minnekirken ved Solgården.
Datoer finner du i kalenderen på våre nettsider og i semesterprogrammet som deles ut på utvalgte steder.

DU er velkommen, uansett alder og livssituasjon!

Del