Kirkerådet

Her vil du finne referat fra Kirkerådsmøtene i Albir-Villajoyosa.

Leder i Kirkerådet er John Haavardsholm.

Han kan nås på telefonnummer: 0034 619274038.

Om Kirkerådet står det i Sjømannskirkens lover:

§ 9.0 DET LOKALE KIRKERÅD

§ 9.1 Kirkerådet - et rådgivende organ
Kirkerådet er et rådgivende organ for daglig leder ved den lokale sjømannskirke.

§ 9.2 Valg av kirkeråd
Kirkerådet velges av et årlig møte ved den lokale sjømannskirke.
Etter beslutning i hovedstyret, kan kirkerådet unntaksvis utnevnes av daglig leder.
Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet

Oppdatert etter vedtak på generalforsamling 2012

Referat fra Kirkerådet (nyeste øverst)

Årsrapporter
Del