Mandager i Minnekirken

Åpen kirke i Minnekirken og Møtested Minnekirken

Åpen kirke i Minnekirken fra 10:00-12:30. Velkommen til besøk og stillhet i kirkerommet. I kirkestuen er det fellesskap med salg av kaffe og vafler.

Møtested Minnekirken 12:30-14:00. Vi møtes i fritidsparken på Solgården klokken 12.30 til minigolf - og samles i Kirkestua - eller utenfor - til kaffe og vaffel, fellesskap - og en tankestrek.

Del