Småbarnstreff

For førskolebarn 0-6 år. Noen fredager fra 11-12:30.

Sangsamling og lek med servering av vafler. Ta med Lunsj!
De norske barnehagene deltar men tilbudet er åpent for alle.
Kontaktperson: Gjerulf Noddeland (tlf. 660 995 811)

Datoene finner du i kalenderen.
Sted: Kirkesenteret i Albir

Velkommen!

Del