Søndagsskole i Minnekirken

Søndagsskole noen søndager under gudstjenesten i Minnekirken! Barna går ut under gudstjenesten til eget opplegg. Velkommen!

Søndagsskolen møtes noen datoer:

Familier er også spesielt velkommen på Gudstjeneste for små og store på Kirkesenteret i Albir.

Kontaktperson:
Ellen Merete Reiestad - Tlf. 639 688 326

Del