Oppsøkende arbeid og beredskap

Vi er her for deg.

Oppsøkende virksomhet/Beredskap står sentralt i sjømannskirkens arbeid og omfatter blant annet:

  • Å besøke norske pasienter på sykehus
  • Hjemmebesøk ved behov
  • Bidra når kriser og ulykker oppstår
  • Tilgjengelig på nødtelefon 24 timer i døgnet (Tlf.: +34609638750)
  • Yte hjelp i ulike sosialsaker
  • Tilbud om samtaler         
  • Vi har jevnlig kontakt med konsulat og ambassade, de norske skolene, aktuelle lokale institusjoner og andre samarbeidspartnere.

Sjømannskirken har godt innarbeidede rutiner knyttet til kriser og katastrofer som rammer nordmenn i utlandet, les mer om det HER

Her kan du lese om Sjømannskirkens NØDNUMMER-APP

Leder for det diakonale teamet er diakon Berte Marie Ulveseter. Kontaktinformasjon til det diakonale teamet:

Lene Nilsen Berge

Diakonal medarbeiderMobile +34683141980
Del