Konfirmant 2019-2020

Her finner du info om konfirmantåret 2019/2020

HAR DERE EN KONFIRMANT I HUSET?
Har dere spørmål om opplegget ta kontakt påbelgia@sjomannskirken.no

Sjømannskirken har dette året konfirmasjonsundervisning for ungdommer i 9. klasse. 
(Alle samlingene er på sjømannskirken i Waterloo om ikke annet er angitt)

Ofte møter vi konfirmanter som ikke er døpt og som av den grunn ikke vet om de kan/ønsker å følge konfirmantopplegget. Til deg som er usikker på om du vil være med så vil vi oppfordre deg til å bli med for å se hva det er. Mange tidligere konfirmanter har blitt døpt i en egen gudstjeneste en stund før konfirmasjonsdagen. I konfirmantopplegget vil du bli bedre kjent med deg selv og den kristne tro. Selve konfirmasjonsåret er spennende og lærerikt med to konfirmantleirer,  i oktober i Hamburg og en langweekend i London i siste halvdel av mars.

Første  konfirmant samling i prestegården i Waterloo: 26. september kl. 19.00 - 20.30.
Adresse: Chemin Du Bon Dieu de Gibloux 47 1410 Waterloo

Oktober 2019: Konfirmantleir i Hamburg

Mars 2020: Konfirmantleir i London

Konfirmasjonsgudstjeneste i mai.

For spørsmål - send en mail til sjømannsprest sjømannsprest Jens Bjørnsgård:  jbj@sjomannskirken.no

Del