Norskundervisning

Norskundervisning ved den svenske skolen i Berlin.

Den Svenske skolen i Berlin tilbyr norsk morsmålsundervisning på dagskolen for trinn 1 til 7 eller som kompletterende morsmålsundervisning i norsk for trinn 1 til 10 på mandag ettermiddager for de barn som går på en annen dagskole. Viktoriaforsammlingen som er skolens eier driver også en barnehage som tar imot norsktalende barn.

Dagskolen: Den svenske skolen i Berlin tilbyr barn, med minst en norsk far eller mor, undervisning etter svensk mønsterplan, med utvidet tysk og engelskundervisning, og med norsk morsmålsundervisning fra første til syvende klasse. For trinn 8-10, har vi dessverre ikke noe undervisningstilbud fordi det ikke eksisterer noen samarbeidsavtaler mellom Norge og Sverige for disse klassetrinnene.

Kompletterende undervisning: Den svenske skolen i Berlin tilbyr kompletterende norsk undervisning fra 1.-10. trinn. Undervisningen følger de norske lærerplanene i norsk, norsk samfunnsfag, norsk historie, norsk geografi og RLE, og det byr på gode muligheter til å få praktisert det norske språket i grupper med likesinnede. Undervisningen foregår i 30 uker på mandager fra klokka 17.00 til 19.30. Pause klokka 17.50-18.10.

Kontaktinfo :
Schwedische Schule in Berlin gGmbH
Landhausstraße 26 – 28
DE - 10717 BERLIN
Telefon: +49 (30) 86 49 59 30
Fax: +49 (30) 86 49 59 31 
web: www.svenskaskolan-berlin.de info@svenskaskolan-berlin.de

Del