Norskundervisning

Norskundervisning på Sjømannskirken

Sjømannskirken i Berlin tilbyr morsmålsundervisning i norsk for trinn 1 til 10 på mandag ettermiddag for norske og norsktalende barn bosatt i Berlin. Undervisningen følger i stor grad lærerplanen i norsk, men fokuserer spesielt på aktiv språktrening og individuell tilpasset leseforståelse og skriveferdighet. Slik får barna gode muligheter til å få praktisert det norske språket og norsk kultur i grupper med likesinnede.

Undervisningen følger Berlins skolerute fordelt på 35 undervisningstilfeller i løpet av skoleåret, og undervisningen foregår mellom kl. 17.00 og 19.00. Pause kl. 17.50-18.10.

Oppstart blir den 27.8.2018 ved lærer Marit Bugge. Prisen per skoleår er € 200,-. Kostnader for bruksmateriale kommer i tillegg For at vi kan tilby undervisning forutsettes et deltagertall på minst 11 barn. Påmeldingsfrist 01.08.2018. I enkelttilfeller kan det være mulig med en senere oppstartdato. 

For mer informasjon eller påmelding ta kontakt med berlin@sjomannskirken.no. 

Del