Kommunikasjon mellom Gud og mennesker: Bønneseminar

Nå kan du se det her!

Mange mennesker, blant dem også agnostikere og ateister, tyr til bønn i krisetider. Hvorfor er det slik? Kan det være at det finnes et iboende behov i oss for noe eller noen som er større enn oss selv? Etter noe eller noen som bærer våre liv, uansett hva som skjer?
Men hva er egentlig bønn? Nytter det å be og i så fall, hvordan gjør man det?
Seminaret som opprinnelig fant sted 10. februar på Zoom ble holdt av Prest, Kristin Heskje og er basert på boken "Fra bønnen verden: Et ord til trette bedere" av O. Hallesby.

Seminaret finner du her.

Neste seminar blir 10. mars kl. 19.30 og skal handle om gudstjenesten: Hva gjør vi egentlig når vi samles? følg med for mer informasjon. 
Del