Bli med og syng!

Hver mandag og torsdag i Wartenburgstrasse !

Sjømannskirken har norsk småbarnstreff som samles hver mandag kl. 17.00-19.00 og hver torsdag kl. 16.30-18.00 i våre lokaler i Wartenburgstrasse!

På småbarnstreffet synger vi kjente norske barnesanger med aktiviteter og bevegelser for barna. Vi bruker bevisst det norske språket både under sangstunden og foreldrene i mellom. Småbarnstreffet er også en flott mulighet til å knytte kontakt med andre nordmenn med barn i Berlin. Det serveres vafler, saft og kaffe. Småbarnstreffet er beregnet for barn i alderen 0-6 år. 

Har du spørsmål ta kontakt med sjømannsprest Hilde på hba@sjomannskirken.no

Del