Bli med og syng!

Hver mandag i Wartenburgstrasse. Hver tirsdag i Pankow.

Sjømannskirken har norsk småbarnstreff som samles hver mandag kl. 17.00-18.30 i våre lokaler i Wartenburgstrasse!

Annenhver tirsdag kjører sjømannskirken til Pankow og holder småbarnstreff i Elsa-Brändströmstrasse kl.16.30-18.00.

På småbarnstreffet synger vi norske barnesanger og hører en bibelfortelling. Vi bruker bevisst det norske språket både under sangstunden og foreldrene i mellom. Småbarnstreffet er også en flott mulighet til å knytte kontakt med andre nordmenn med barn i Berlin. Det serveres vafler, saft og kaffe. Småbarnstreffet er beregnet for barn i alderen 0-6 år. 

Har du spørsmål ta kontakt med Tone på tkh@sjomannskirken.no

Del